viernes, 21 de febrero de 2014

Les plantes es mouen?

Si, es mouen. Hi han dos de moviments en les plantes:
  • Tropisme: és la resposta produïda per un vegetal per acció d'hormones, enfront d'un estímul extern. Les plantes no tenen òrgans dels sentits. Tampoc no poden desplaçar-se per canviar l¡ambient que els envolta. Les plantes poden detectar canvis en el medi i respondre davant d'ells. La resposta més freqüent en les plantes consisteix a créixer lentament en una  determinada direcció definida per l'estímul. Aquestes poden ser: 
-Positiu: quan la planta creix cap a l'estímul.
-Negatiu: quan la direcció és oposada.
Es poden distingir cinc principals de tropismes:
  • Quimiotropisme: és el moviment d'orientació del vegetal, és provocat per la presència de substàncies químiques. Permet que el vegetal tingui una trobada més directe amb aquestes substàncies.
  •  Fototropisme: és la capacitat o reacció per hormones d'una planta de canviar la direcció del seu creixement, la llum és un factor molt important i també en la realització de la fotosíntesi, direcció a la font de llum. Es produeix atès que les plantes tenen uns receptors especialitzats anomenats fototropines, que activen a l'hormona vegetal auxines. Un tipus específic de fototropisme és l'heliotropisme, que són els moviments vegetals que dirigeixen les seves fulles i flors en direcció al sol. 
  • Geotropisme: és aquella resposta a un estímul referent a la força gravitatòria dels cossos. És a dir, la tija creixerà sempre cap amunt per trobar la llum necessària per a la fotosíntesi; les arrels cap a la terra, allà trobaran l'aigua i les sals minerals. Els orgànuls relacionats amb la percepció de la gravetat són els estatocists.
  • Hidrotropisme: és un moviment del vegetal cap a zones humides, on es troba l'aigua. Davant d'aquest estímul l'arrel manifesta una clara resposta positiva, per la qual cosa es parta d'un hidrotropisme positiu.
  • Tigmotropisme: és el moviment de creixement orientat sota la influència del contacte físic.
  • Nàsties:Una nastia es un moviment de resposta,passager de determinades zones d' unjvegetal davant d'un estímul extern i difós. A diferència dels tropisme, el moviment no va en una direcció determinada.


No hay comentarios:

Publicar un comentario