martes, 5 de noviembre de 2013

Pistacia lentiscus


Pistacia lentiscus
Català:mata
Anglés:evergreen pistache
Castellà:lentisco

Es tracta d'un arbust , plantes mascle i femella independents, sempre verd d'1 a 5 m d'alçada, amb una forta olor a resina, que creix en els matolls secs i pedregosos de l'Europa mediterrània, nord d'Àfrica i Orient pròxim. Resisteix poc les fortes gelades i es desenvolupa sobre tot tipus de sòls, podent créixer bé en zones calcàries i fins i tot salitrosas o salines, això fa que sigui més abundant al costat del mar.
En l'època clàssica es va emprar com a goma de mastegar, de la seva làtex s'elabora una goma aromàtica anomenada màstic o mastegui, usada en medicina odontològica i per fer vernissos. També s'utilitza per aromatitzar licors.
Utilitzat en problemes catarrals pulmonars, per a la gota i el reumatisme.
Usat contra la diarrea, gonorrea i leucorrea.
S'ha recomanat l'ús del mastegui en locions externes contra les ferides amb hemorràgies o picades d'insectes.
Usat com a anestèsic per als mals de muelas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario