martes, 17 de diciembre de 2013

BRIÒFITS

Què són?

Són petites plantes terrestres d'organització senzilla que comprenen organismes molt populars com les molses i les hepàtiques.

Es caracteritzen per tenir un cicle vital en el que la part que veiem normalment correpon a un gametòfit verd i en determinades èpoques de l'any trobem un esperòfit que forma les espores i resta fixat a la planta verda.

Quin aspecte tenen?

El gametòfit de les molses i d'una part de les hepàtiques (hepàtiques folioses) està format per un caulidi (tigeta) amb fil·lidis (petites fulletes); altres grups d'hepàtiques (les tal·loses) tenen un gametòfit en forma de làmina verd.
Quan en determinades èpoques de l'any surten els esporòfits, aquest es desenvolupen sobre el gametòtif verd i presenten una seta més o menys llarga i al capdamunt una càpsula amb espores.

Bryum (molsa)

No hay comentarios:

Publicar un comentario